• foto3
  • foto2
  • foto4
  • foto1

Welkom

SFEB: Sociaal Fonds Evenementen- en horeca Beveiliging.

Sinds 1997 is het SFEB als sociaal werkgevers- en werknemersfonds verbonden aan de cao voor de evenementen- en horeca branche, nu luidend cao Beveiliging. Het fonds wordt bestuur door cao partijen.

Het SFEB bevordert de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsuitoefening van beveiligers, functionarissen en hun beveiligingsbedrijven. Geïnvesteerd wordt in opleiding - kennisdeling - arbeidsmarktontwikkeling - sociaal- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Lees meer